Na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Klub Sportowy BUDO
Klub Sportowy BUDO
Klub Sportowy BUDO
Klub Sportowy BUDO
Klub Sportowy BUDO
Telephone: +48 607 361 911

e-mail: budo@budo.org.pl

Licencje

Klub posiada licence
Polskich Związków Sportowych

Licencja Polskiego Związku
Bokserskiego  KL 118/2022
Licencja Trenera II kl. TR169/2022

Licencja PFKS
Karate  17/2022

 Licencja2021s

Licencja Polskiego Związku
Karate  18/K/30

Licencja PZ Karate 2021

Magiczny Kraków  krosno  msportu

BOKS BUDO  Karate BUDO  Karate BUDO  Trening Karate

10 kyu – senior (pomarańczowy pas) powyżej 16 lat (min. 2 miesiące)

10.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)

10.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne.

 • Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai

 • Właściwy sposób składania Karate-Gi

 • Właściwy sposób noszenia Karate-Gi

 • Etykieta Dojo

 • Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne

Pozycje

 • Yoi Dachi

 • Fudo Dachi

 • Zenkutsu Dachi

Uderzenia

 • Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)

 • Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki

 • Seiken jodan uke

 • Seiken mae gedan barai

 • Seiken mae juji gedan barai

Kopnięcia

 • Hiza ganmen geri

 • Kin geri

Ippon Kumite 1 - ICHI

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan

Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken jodan Uke, Kontra: Kin geri.


Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.9 kyu – Senior (pomarańczowy pas, niebieski pagon) – powyżej 16 lat

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

9.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 1 czerwony pagon)

9.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 2 czerwone pagony)

Ogólne

 • Historia Karate-Do oraz Kyokushinkai

 • Znaczenie Kanku

Pozycje

 • Sanchin Dachi

 • Kokutsu Dachi

 • Musubi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Seiken ago uchi

 • Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke)

 • Seiken chudan uchi uke

 • Seiken chudan soto uke

Kopnięcia (geri)

 • Mae geri chudan chusoku

Kata

 • Taikyoku Sono ichi

 • Taikyoku Sono ni

Ćwiczenia z oddechem

 • Nogare

Ippon Kumite 2 - NI

Atak (Tori): Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan

Obrona (Uke): Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan


Renraku:

Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki


Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.


8 kyu – Senior (niebieski pas) – powyżej 16 lat

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

8.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, 1 czerwony pagon)

8.2 kyu – Junior II część (niebieski pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Kiba dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)

 • Seiken shita tsuki

 • Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke)

 • Seiken morote chudan uchi uke

 • Seiken chudan uchi uke gedan barai

Kopnięcia (geri)

 • Mae geri chusoku jodan

Kata

 • Taikyoku Sono San

Sanbon kumite wariant I

W pozycji Zenkutsu - Dachi:

I Krok atak: seiken oi tsuki jodan - obrona: seiken oi jodan uke

II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke

III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai

Ippon Kumite 3 - SAN

Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku

Obrona: Kiba – Dachi (450), Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan

Renraku

Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.


7 kyu - Senior (niebieski pas, 1 żółty pagon) – powyżej 16 lat

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie Junior poniżej 16 lat

7.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, żółty pagon + 1 czerwony pagon)

7.2 kyu – Junior II część ( niebieski pas, żółty pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Neko ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Tettsui oroshi ganmen uchi

 • Tettsui komekami

 • Tettsui hizo uchi

 • Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

 • Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)

 • Seiken mawashi gedan barai

 • Shuto mawashi uke

Kopnięcia (geri)

 • Mae chusoku keage

 • Teisoku mawashi soto keage

 • Heisoku mawashi uchi keage

 • Yoko sokuto keage

Kata

 • Pinan Sono Ichi

Dodatkowe ćwiczenie

 • Ibuki sankai

 • Nogare ura

Ippon kumite 4 - YON

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan

Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai, kontra: wysunięcie w przód do Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan

Kumite

Jiyu Kumite

4 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.


6 kyu – Senior (żółty pas) – powyżej 16 lat

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

6.1 kyu – Junior I część (żółty pas, 1 czerwony pagon)

6.2 kyu – junior II część (żółty pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Tsuru Ashi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Uraken shomen ganmen uchi

 • Uraken sayu ganmen uchi

 • Uraken hizo uchi

 • Uraken ganmen oroshi uchi

 • Uraken mawashi uchi

 • Nihon nukite (uderzamy w przód - Me tsuki)

 • Yonhon nukite (jodan, chudan)

Bloki (uke)

 • Seiken juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Kansetsu geri sokuto

 • Yoko geri sokuto chudan

 • Mawashi gedan geri (chusoku, haisoku)

Kata

 • Pinan sono ni

Ippon kumite 5 - GO

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan

 • Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan, Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi


Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka

5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.
5 kyu – Senior (żółty pas, zielony pagon) – powyżej 16 lat

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

5.1 kyu – Junior I część (żółty pas, zielony pagon + 1 czerwony pagon)

5.2 kyu – Junior II część (żółty pas, zielony pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Moro ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)

 • Jodan Hiji ate

Bloki (uke)

 • Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku)

 • Ushiro geri (chudan lub gedan) 3 sposoby

Kata

 • Pinian sono san

Ippon Kumite 6 - ROKU

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan,

Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan, Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan


Renraku:

Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.


Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka

6 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.


4 kyu – Senior (zielony pas) – powyżej 16 lat

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

4.1 kyu – Junior I część ( zielony pas, 1 czerwony pagon)

4.2 kyu – Junior II część (zielony pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Heisoku dachi

 • Uchi hachiji dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Shuto Sakotsu uchi

 • Shuto uchi komi

 • Shuto yoko ganmen uchi

 • Shuto hizo uchi

 • Shuto jodan uchi uchi

Bloki (uke)

 • Shuto jodan uchi uke

 • Shuto jodan uke

 • Shuto chudan soto uke

 • Shuto chudan uchi uke

 • Shuto mae gedan barai

 • Shuto mawashi uke (mae)

Kopnięcia (geri)

 • Yoko geri jodan sokuto

 • Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)

 • Ushiro geri jodan (3 metody)

Kata

 • Sanchin no kata

Ippon Kumite 7 - SHICHI

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan

Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke Kontra: Jodan Yoko Geri


Sanbon kumite wariant II

Atak (1): seiken oi tsuki jodan, obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan

Atak (2): seiken oi tsuki chudan, obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan

Atak (3): seiken oi tsuki chudan, obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan

Atak (4): mae geri chudan chusoku, obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę wprzód do zenkutsu dachi)

Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka

8 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów


Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.


3 kyu – Senior (zielony pas, brązowy pagon) – powyżej 16 lat

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

3.1 kyu – Junior I część (zielony pas, brązowy pagon + 1 czerwony pagon)

3.2 kyu – Junior II część (zielony pas, brązowy pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

 • Kake dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Chudan hiji ate

 • Chudan mae hiji ate

 • Age hiji ate (jodan, chudan)

 • Ushiro hiji ate

 • Oroshi hiji ate

Bloki (uke)

 • Shuto juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)

Kata

 • Pinan Sono Yon

Ippon Kumite 8 - HACHI

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan

Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke, Kontra: kokutsu – Dachi, Ushiro Hiji Ate

Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka

10 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.


2 kyu - (brązowy pas) – powyżej 16 lat

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

2.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, 1 czerwony pagon)

2.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne

Główne zagadnienia karate-do, Kyokushin Karate i Światowej Organizacji Kyokushin Karate

Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających Karate. Umiejętność ich demonstracji.

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Hiraken tsuki (jodan, chudan)

 • Hiraken oroshi uchi

 • Hiraken mawashi uchi

 • Haishu (jodan, chudan)

 • Age jodan tsuki

 • Koken uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)

 • Koken uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Nidan tobi geri

 • Mae tobi geri (3 metody)

Kata

 • Pinan sono go

 • Gekisai dai

Ippon Kumite 9 - KYU

Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki

Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke, Kontra: Kiba – Dachi (450), Jodan Age Tsuki


Kumite

Jiyu Kumite

12 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku

Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.1 kyu (brązowy pas, czarny pagon) powyżej 16 lat

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

1.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, czarny pagon + 1 czerwony pagon)

1.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, czarny pagon + 2 czerwone pagony)


Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)

 • Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)

 • Oya yubi ippon ken

Bloki (uke)

 • Kake uke (jodan, chudan)

 • Chudan haito uchi uke

Kopnięcia (geri)

 • Jodan uchi haisoku geri

 • Oroshi uchi kakato geri

 • Oroshi soto kakato geri

 • Yoko tobi geri

Kata

 • Yantsu

 • Tsuki no kata

Ippon Kumite 10 - JU

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan

Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke, Kontra: Jodan Haisoku Mawashi Geri

Kumite

Jiyu Kumite – 15 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku

Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,

Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).


Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Przekaż nam 1%

Przekaż 1% podatku dla KS BUDO

Obozy BUDO 2023

Zapraszamy do udziału w obozach
Plan na 2023

Ferie Murzasichle
21-28 styczeń 2023r.
Piwniczna20s

Letni Obóz Jastrzębia Góra
26.07-5.08 2023r.

JastrzebiaG21s

Z ostatniej chwili

WSPIERAJĄ NAS

krosno.plkrakow.pl

bogartspectra.net.plduet