W dniu 22 lutego Podkarpacki Okręgowy Związek Karate zorganizował szkolenie sędziowskie oraz Kadry Wojewódzkiej Młodzików.
Szkolenie zgromadziło 65 sędziów oraz 46 młodych zawodników z Podkarpackich klubów karate.

Szkolenie sędziowskie oraz Kadry Wojewódzkiej Młodzików - karate - Podkarpacie

Odbyło się ono w Podkarpackim Centrum Sportów Walki w Jaśle.
KS Budo reprezentowali oprócz zawodników sędziowie, sensei: Krzysztof Jakubowicz, Paweł Kafel, Dominika Kieraś, Wojciech Kozub, Henryk Małysz, Bartosz Rohan, Gerard Zając.

seminarium sędziowskie