Egzamin Karate BUDO KrakówEgzamin Karate BUDO Krosno
W sekcjach Karate KKS BUDO w miesiącu czerwcu odbyły się egzaminy podsumowujące półroczny okres szkolenia. Egzaminowani mogli zaprezentować zdobyte umiejętności i zaliczyć kolejny stopień wtajemniczenia. Dzięki dobremu przygotowaniu wszyscy zdali egzamin.
W sekcji Krakowskiej KKS BUDO egzamin przeprowadził sensei Roman Kęska któremu asystowali: sensei Krzysztof Jakubowicz, Przemysław Jakubowicz oraz Maciej Rohan. W przeprowadzeniu egzaminu pomagały sempai Diana Hejnar i Aleksandra Rogalska.
W sekcji Krośnieńskiej egzamin przeprowadził shihan Wiesław Gwizd któremu asystował sensei Krzysztof Jakubowicz.